top of page
Gebouw5.jpg
keurmerk transport en logistiek.gif

Kwaliteit

C. van den Heuvel & Zn. B.V. verstaat onder kwaliteit dat wat is afgesproken door middel van een klantgericht beleid snel en correct uit te voeren. Dit beleid wordt gekenmerkt door:

• Een flexibele en proactieve werkwijze
• Het actief meedenken
• Het zoeken naar efficiënte en creatieve oplossingen
• Het continu stroomlijnen van processen

Om dit beleid te ondersteunen en het dagelijks- en strategisch management te assisteren, wordt er gewerkt met een managementsysteem.

Het accent binnen dit systeem ligt op het integraal beheersen van processen. Concreet betekent dit dat C. van den Heuvel & Zn. B.V. niet alleen dagelijks werk stuurt en monitort, maar ook zoekt naar continue verbetering in ondersteunende processen. Zo wordt er voortdurend gewerkt aan bijvoorbeeld efficiëntie van middelen, moderne automatisering en goede en snelle communicatie.  Hiervoor worden zorgvuldige planningen opgesteld, evaluaties uitgevoerd en wordt achteraf de effectiviteit en verbetering doorgelicht. Dit alles gebeurt onder meer in het periodieke kwaliteitsoverleg en in interne audits.

We zijn gecertificeerd voor het Keurmerk Transport & Logistiek. Wij zijn gecertificeerd sinds 10 december 2009, 2013 herbeoordeling (afgifte 22-01-2013, geldig tot 24-11-2015), 2015 herbeoordeling (geldig vanaf 5 januari 2016, geldig tot 24 november 2018) herbeoordeling die (geldig is vanaf 24 november 2018 tot 24 november 2021) en een herbeoordeling die geldig is tot 24 november 2024.

Veiligheid

We zijn ons ervan bewust dat er momenteel niet alleen voldoende bescherming moet worden geboden voor de menselijke gezondheid en het leven, voor natuurlijke hulpbronnen, maar ook voor informatie, die zeer waardevol is voor elk bedrijf. We begrijpen dat informatiebeveiliging niet alleen zorgt voor voldoende vertrouwelijkheid, maar ook voor toegankelijkheid en integriteit. Dit proces vereist continue monitoring en verbetering, wat we nastreven door het ontwikkelen van een informatiebeveiligingssysteem.

Wij zijn van mening dat het voldoet aan alle vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene verordening gegevensbescherming) is voor C. van den Heuvel & Zn. B.V. één van de belangrijkste doelstellingen van het informatiebeveiligingsbeheersysteem.

We verwerken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. We houden ons aan onze informatieplichten bij het verzamelen van dergelijke gegevens, met name met betrekking tot het informeren op welke manier en hoelang deze gegevens bewaard zullen worden en wie de ontvanger is.

 

Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat:

  • Alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de vertrouwelijke gegevens,

  • De nodige informatie beschikbaar is voor de relevante individuen, wat korte doorlooptijden garandeert,

  • Wij zorgen voor de kwaliteit van de gebruikte gegevens, de volledigheid en juistheid, wat ons uiteindelijk in staat stelt om het risico op fouten te minimaliseren.

bottom of page