top of page
IMG-20190514-WA0007.jpg

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De transportsector heeft door gebruik van motorvoertuigen een slechte invloed op het milieu. De uitstoot van uitlaatgassen heeft een negatief effect, zowel op de luchtkwaliteit als op het klimaat. De transportsector kan dit negatieve effect verkleinen door het gebruik van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer, het gebruik van alternatieve brandstoffen en aandrijftechnieken. Naast milieu, zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid onderwerpen die ook erg belangrijk zijn binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen of in de transportsector ook wel milieu, veiligheid en ondernemerschap genoemd (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een goede balans te bereiken tussen mens, maatschappij en milieu. Hierdoor kun je je als bedrijf richten op nieuwe kansen, groei en innovatie.

Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Zo investeren wij waar mogelijk steeds in de nieuwste auto’s met de hoogste Europese emissiestandaard. Verder nemen wij deel aan praktijkproeven met nieuwe toepassingen voor onze auto’s, bijvoorbeeld een milieuvriendelijkere brandstof. Voor het zo duurzaam en efficiënt mogelijk vervoeren van de goederen en het aanbieden van onze andere transport diensten werken wij samen met andere transporteurs, dit gebeurt binnen Distri-XL; een strategisch samenwerkingsverband in fijnmazige distributie (Lees de filosofie achter Distri-XL op www.distri-xl.nl/filosofie). Het rijgedrag van onze chauffeurs wordt steekproefsgewijs gecontroleerd via de registratie door PDA’s, zo kunnen ook zij er aan bijdragen de CO2 uitstoot te verminderen en de verkeersveiligheid te waarborgen/verbeteren. De training voor “het nieuwe rijden” draagt ook bij aan de veiligheid en het meest zuinige en efficiënte gebruik van onze auto’s. Natuurlijk controleren wij ook regelmatig onze bandenspanning, zodat het brandstofverbruik van onze auto’s zo min mogelijk is.

Criminaliteitspreventie is ook belangrijk binnen het MVO, daarom vragen wij voordat een medewerker officieel in dienst treedt bij ons een Verklaring Omtrent het Gedrag en trekken wij deze persoon waar mogelijk na.

Niet alleen op de weg, maar ook in ons gebouw, nemen wij maatregen voor het milieu. Zo is ons stroomverbruik drastisch afgenomen, door over te stappen op led verlichting op kantoor en in de loods. Het waterverbruik heeft ook onze aandacht.

maatschappelijk-verantwoord-ondernemen_edited.jpg
bottom of page